Nieuw logo

Met het nieuwe logo, wordt de praktijk zowel ‘uit’ als ‘thuis’ beter uitgebeeld. De elementen hebben een mooie betekenis:

  • Het ene huisje staat voor ‘uit’ en de andere voor ‘thuis’. Onwillekeurige volgorde, allebei even belangrijk.
  • Het roze staat voor vrouwelijk, het donkere voor het mannelijke. We hebben beide in ons, en dat komt mooi in de ronde vormen terug.
  • De 5-hoekige vorm betekent in de Heilige Geometrie ‘mens’.
  • Waar je licht op werpt, geeft schaduw, beide kunnen niet bestaan zonder het ander. Het is goed je licht te werpen op … dat wat aandacht vraagt.
    Licht en schaduw is allebei goed, het maakt je namelijk compleet.
  • Alles heeft aandacht nodig om in balans te kunnen zijn. Het mannelijke, het vrouwelijke, dat wat in het licht staat of in de schaduw. Alles bij elkaar ben jij, met alles wat je de wereld te bieden hebt, bewust of onbewust.

 

Met heel veel dank aan …

Marion, van Studio De Backery (Game design, Graphic design, visual identities & Branding) bedankt voor je hulp, vormgeving, inspiratie en technische realisatie van het nieuwe logo.