AVG privacyverklaring

Privacy verklaring AVG

Voorheen hadden de EU lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door middel van de privacyverklaring. Deze nieuwe Europese privacywet, zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als BATC complementair therapeut en eigenaar van PRAKTIJK uit & Thuis heb te voldoen.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging BATC van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Zo heb ik te maken met een dossierplicht, bewaartermijn, beroepsgeheim en regels ten aanzien van behandeling van minderjarigen.

Afspraken tussen de praktijk en cliënt worden vastgelegd in een ‘behandelovereenkomst cliënten’ welke bij het cliëntendossier wordt gevoegd. Met het tekenen van deze behandelovereenkomst geef je toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van je behandeling.

Als zzp-er ben ik de enige die toegang heeft tot deze cliëntendossiers.

Deze maatregelen, en een aantal andere om de privacy te waarborgen, zijn vastgelegd in de ‘Privacyverklaring Algemene Verordering Gegevensbescherming’ van de praktijk.