Missie en visie

Missie

Behulpzaam zijn bij je herstel,
je bewustwordingsproces,
op een manier die jóu dient,
in je denken, voelen en ervaren
bij, en van jezelf en van je omgeving,
naar kracht, vrijheid, eenheid en verbinding,
in professionele afstand en dichtbijheid,
met de juiste aandacht.


Visie

Alle consulten zijn erop gericht het gezonde lichaam (en geest) gezond te houden. Het is een totaliteit van mogelijkheden, om negatieve veranderingen aan de gezondheid vanuit sportbeoefening of het dagelijks leven te voorkomen en lichaam en geest in balans te houden.

Een goed evenwicht in belasting en belastbaarheid (lichaam én geest) is noodzakelijk voor klachtenvrij functioneren. Lichaam en geest beschikken over een groot zelfherstellend vermogen en soms is een beetje hulp nodig.
Bewust zijn van lichaam en geest, kan een blessure of klacht voorkomen en bevordert herstel. Bewustzijn zorgt voor verandering. Hoe meer je bewust bent van je lichaam en je geest des te sneller vindt herstel plaats en blijf je gezond.

In de praktijk speelt daarom naast behandeling en herstel preventie een grote rol :

  • het voorkomen van het ontstaan / voortschrijden / herhaling van een blessure of klacht
  • het onderkennen van de vroege symptomen
  • het vergroten van bewustzijn over lichaam en geest
  • het bevorderen van het herstel

Kernwoorden visie:

  • holistische benadering
  • lichaam en geest zijn één
  • multi-disciplinaire behandeling
  • veel persoonlijke aandacht
  • veel tijd voor jou
  • vergoeding zorgverzekeraars mogelijk (lees hier meer)De 5 natuurgeneeskundige principes … the CIRCLE OF LIFE !

Alles is één. Alles is verbonden met elkaar. Ik werk vanuit de holistische visie, zie jou als één geheel. Een soort ‘circle of life’. Voor mij begint het met bewustzijn. Liever gezegd: BEWUST ZIJN.

Hoe meer je je bewust bent van je eigen lichaam en geest, en wat je nodig hebt om te herstellen en je beter te voelen, des te eerder je actie onderneemt. Is er geen balans of geen verbinding met jezelf, kan er disfunctioneren ontstaan. Ook weer, in lichaam én geest.
Ik kijk graag met je mee om te zorgen dat jouw ‘circle of life’ optimaal draait en blijft draaien!

Welke zijn de 5 natuurgerichte principes?
BATC: “De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert.
De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren.
Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.”

Lees hier meer over deze 5 principes.