Nieuwe Wereld

Bijeenkomsten Gelijkgestemden Nieuwe Wereld

Het zijn bijzondere tijden. Er vindt een groot opschonings-, bewustwordings- dan wel transformatieproces plaats in ons en wereldwijd. Als individu en als collectief. De grote verwarring en chaos (in onze binnen- en buitenwereld) bieden mogelijkheden tot inzichten en transformatie. Bij sommige speelt religie of spiritualiteit een rol, bij anderen helemaal niet. Welke rol heeft levensbeschouwing eigenlijk nog in ons leven, hoe geven we hier vorm aan, en in hoeverre laten we deze rol bestaan?

Het is een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor nieuwe ideeën zonder oordeel. In liefdevolle verbinding ZIJN met jezelf, met anderen, in jouw omgeving en met alles wat er is. Worden wie je werkelijk bent en wilt zijn, én … hiervoor gaan staan! Ga staan voor je eigen leiderschap. Laat autoriteit buiten je los, creëer zelf jouw ruimte voor iets anders, iets nieuws. Het gaat nu om andere, nieuwe keuzes maken. Je leven leiden zoals het bij jou past, op een manier waarmee jij met jouw kwaliteiten en talenten jezelf het beste dient (en daarmee ook je omgeving) en waar jij blij van wordt. In saamhorigheid, harmonie en eenheid. Met jezelf, en met elkaar.

In deze overgangstijd van een lagere dimensie (3e) van o.a. angst, dualiteit, woede, verdriet, pijn, afgescheidenheid, ziekte naar een hogere dimensie (5e) van o.a. liefde, eenheid, saamhorigheid, vrijheid, geen ziekte, blijheid, worden mensen door de veranderde energie steeds meer wakker en bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad, al dan niet bewust, of intuïtief, en in hun eigen tempo, om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven.
Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderende gedachten en gevoelens in jezelf, over jezelf en over anderen ontstaan ook andere behoeften. Dingen of mensen die eerder belangrijk voor je waren in je leven, kunnen dat ineens niet meer zijn. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven en zoekt meer de verbinding, de liefdevolle intenties en het samen zijn.

Verandering en chaos, wat nu?   Wat doe je dan … als je merkt dat,

  • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn;
  • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving;
  • je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt;
  • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld;
  • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en beter aanvoelt;
  • gewenst gedrag laat zien;
  • je een rol bent gaan spelen en niet meer echt jezelf bent;
  • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent maar dat zo graag wilt zijn?

Gemeenschappelijkheid
Gelijkgestemden ervaren gemeenschappelijkheid waardoor men zich gesteund, (h)erkend, gehoord en gezien voelt. Een setting waarin je jezelf kan zijn en ieder zijn gedachten en inbreng wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Zoek ze in jouw omgeving. Stel iemand een vraag of laat een woord vallen. Steeds meer mensen worden gelijkgestemden. Laat je verrassen.

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt. Het voor jezelf kiezen, voor jezelf gaan staan, zorgt voor minder stress waardoor je beter in je eigen kracht kan komen te staan. Dat lijkt tegenstrijdig en moeilijk om te doen, vooral omdat we niet geleerd zijn voor onszelf te kiezen.

Voor iedereen is er ruimte te kunnen delen wat er persoonlijk als belangrijk ervaren wordt of waar vragen over zijn. Het gaat er niet om dat je alles weet (wat onmogelijk is) maar meer over hoe kunnen we elkaar aanvullen en helpen met informatie in deze tijd?
Iedereen vindt het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar weet dat de sfeer altijd ruimdenkend, open, liefdevol, ondersteunend, begripvol en respectvol is, zodat iedereen zich veilig en welkom kan voelen.

De bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn in 2016 ontstaan op verzoek van cliënten uit mijn praktijk die graag met elkaar van gedachten willen wisselen over al deze veranderingen in deze Nieuwe Tijd op aarde en in de mensheid, en wat de veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?
De invulling van de bijeenkomsten wordt dus gegeven door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Er is geen vaste agenda, alleen een begin- en eindtijd. Ik vind het altijd mooie bijeenkomsten die telkens weer anders verlopen, als gevolg van een wisselende samenstelling en inbreng van de deelnemers.

Een bijeenkomst dus voor en door mensen die ‘bewust’ zijn (vanuit eigen en wereldwijde – spirituele – inzichten, kennis en ervaringen, en vaak hoog sensitief (HSP) zijn) en de wereld daardoor anders ervaren dan nu nog de grootste groep mensen. Daardoor vinden vele bewuste mensen geen gehoor in hun omgeving en kunnen ze zich alleen voelen staan en soms zelfs in een isolement.

Deze bijeenkomsten zijn  dan ook geen therapeutische sessies, maar het kan wel bijdragen aan jouw innerlijke veranderingsproces. Deze verandering houd je gezond en kan fysieke, psychische, en emotionele klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en daarmee help je ook anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

Info en aanmelden
Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.
Wil je graag wat plannen met elkaar? Neem dan contact met me op: 06 104 909 31, dan gaan we dat plannen!

Coaching

Wil je liever niet in een groep hierover praten maar één op één? Neem dan contact op voor een consult (06 104 909 31).

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er juist nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Dit kan je het gevoel geven ‘alleen’ te komen te staan, wat juist weer zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding die er is.

HSP-er en andere waarnemingen
Hoog-sensitieve personen (HSP) staan normaal gesproken al anders in de wereld en gaan anders om met de veranderingen en de verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen. Steeds meer mensen worden gevoelig(er). ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie terecht komen waar meer natuurlijke waarnemingen ervaren kunnen worden.

Het kunnen delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden in een groep kan je rust, zelfvertrouwen, meer balans geven, en laat je sterker in het leven staan. Maar ik begrijp ook dat één op één in een consult fijn kan zijn.

(Partij) De Nieuwe Mens

Ik denk dat de standpunten van De Nieuwe Mens erg overeenkomen met de visie die veel gelijkgestemden hebben over een nieuwe wereld. Het lijkt erop dat het eerder niet de tijd was voor deze mooie liefdevolle nieuwe lifestyle. In elk geval is het nú een krachtige, verbindende, opnieuw bloeiende partij, die wellicht nu op het juiste moment haar gezicht laat zien. Je kunt nader kennismaken met de partij via de website en via de interviews op YouTube.

“… Zodra wij aangeven dat wij een andere politiek willen laten zien, reageert 90% van de mensen dat het onhaalbaar is. Door hoe de politiek nu is, geloven mensen niet meer dat het ook anders kan. Maar geeft Sakyong aan, “als de wetten van Darwin, Einstein en de Chaostheorie gevolgd worden, dan is alleen deze weg mogelijk of die van totale destructie”.

Volgens dezelfde theorieën kan één iemand, één woord, één zin, één energie het verschil maken.
Nu is het moment aangebroken om te gaan geloven in een nieuwe samenleving. In een nieuwe politiek. Volgens sommigen is de kortste tijdlijn tot de aarde onleefbaar is voor mensen maar 50 jaar. Nu is het moment voor verandering. De verandering begint heel klein, door het uitspreken dat we een nieuwe samenleving willen en dat we geloven dat deze komt.
Laten wij allen dit verschil maken en gaan geloven dat het mogelijk is. Ik weet zeker dat een nieuwe samenleving mogelijk is. Durf jij al hardop te zeggen dat het mogelijk is?”

Laat je inspireren en lees meer over hun visie. Nog beter: word ook lid en help de partij mee om die nieuwe samenleving, die nieuwe wereld neer te zetten waar we allemaal zo naar verlangen!

Politiek vanuit het hart, omdat mensen belangrijk zijn.​

Partij De Nieuwe Mens is ontstaan vanuit de visie voor een nieuwe samenleving.
In deze samenleving staat een nieuwe manier van leven centraal. Een leven gebaseerd op vertrouwen, liefde en vrijheid.
De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe hard deze samenleving nodig is.