Ken je verleden, om te bouwen aan je toekomst …
19 mei 2020

Laatste versoepeling maatregelen per 1 juni 2020 (d.d. 19 mei 2020)


BOOM! 18 mei 2020 – In deze tweet laat Trump zijn brief aan de WHO (4 pagina’s) zien Hij windt er geen doekjes om. Het duidelijkste is de laatste alinea (PDF).
Hoewel het kwaad over de hele wereld is verspreid zit de kern wel in Amerika. Daar moet de ontmanteling eerst beginnen, en van daaruit volgt de rest van de wereld.
Trump zegt toch altijd ‘”AMERICA FIRST!”. Daar heeft hij nu aan toegevoegd: “EUROPE SECOND!”

Het is een enorm schaakspel over het blootleggen, teniet doen en volledig stoppen van alle misdaden tegen de mensheid. Lees daarover meer hieronder op deze pagina.


Dankzij covid komt nu al het wereldwijde bedrog, leugens, corruptie, en misdaden tegen de mensheid naar buiten!

Dit is een OPROEP voor het tekenen van de PETITIE van Archbishop Carlo Maria Viganò, Archbishop en Apostolic Nuncio, sommige kardinalen, bischops en vele priesters. “Het is een petitie tegen de maatregelen van COVID waarbij ongegrond en buiten proportioneel onze vrijheden worden aangetast wereldwijd. Vele hooggeachte stemmen (zie lijst deelnemers) wereldwijd vanuit de wereld van wetenschap en geneeskunde bevestigen dat het media alarm absoluut ongerechtvaardigd is.”

Dit is een hele belangrijke oproep. Nieuwe leiders staan op en zoeken de openheid. Het is allang geen conspiracy meer. Het zijn feiten. De enige echte werkelijkheid waar we heel lang vandaan gehouden zijn. Maar het hek is van de dam, er is geen houden meer aan. Uit alle hoeken van de wereld stapt men echter nu naar voren voor het redden van de mensheid uit de klauwen van een duistere kleine groep met een duistere agenda.

GRAAG TEKENEN en DELEN! 🙂


“12 redenen om de anderhalve meter-maatregel en lockdown direct te staken”

EllaSter: “Gaan we daadwerkelijk de anderhalve meter-samenleving als het ‘nieuwe normaal’ omarmen? Of zijn er gegronde redenen om deze maatregelen onmiddellijk te staken? Wanneer de pandemie geen echte pandemie blijkt te zijn, de cijfers gemanipuleerd worden en een werkbaar medicijn wordt gesaboteerd, is er geen noodzaak meer voor het aanhouden van de lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen.”

LEES VERDER >>>


PETITIE NL HUISARTSEN

“COVID-19 heeft vreselijke gevolgen maar er bestaat gelukkig een behandeling die, mits vroeg toegepast, uitstekende resultaten laat zien. Huisartsen moeten lijdzaam afwachten tot hun patiënten zodanig verslechteren dat ze eindelijk naar het ziekenhuis mogen alwaar bijna 50% komt te overlijden.

Wij, een groep van verontruste artsen en burgers constateren,
– dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ): in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woon-zorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan;
– en dat er daardoor erg veel sterfte onder COVID-19 patiënten is;
– dat het zware middel van lockdown en de 1,5m social distancing onnodig is indien er een vroegtijdige behandeling voorhanden is gebaseerd op massaal testen,
en verzoeken met onmiddellijke ingang HCQ icm Zink toe te staan in de eerste, tweede en woon-zorgcentra zorglijnen. ”

Zie ook het blog van ELLA STER hierover: “Failliet of doodziek door Big Pharma? Dat moet niet kunnen. Kom in actie!”

HELP, DOOR DEZE PETITIE TE TEKENEN !
GRAAG TEKENEN en DELEN! 🙂


NL LONGARTS DAVID PRINS
STELT VRAGEN RONDOM CORONA EN VACCINS

De Nederlandse longarts David Prins doet zijn verhaal over de vaccinatie waanzin rondom de Corona hype.
Terecht!

Luister naar hem in deze 8 minuten durende YouTube van zondag 10 mei jl.

GRAAG DELEN! 🙂


TWENTSE ARTSEN: ‘1,5 metersamenleving tast onze weerstand juist aan’

Nog meer artsen die in opstand komen.  Zou Rutte naar ze luisteren?

16 mei 2020 :  “De 1,5 metersamenleving heeft voor twee medisch specialisten uit Twente lang genoeg geduurd. Overheid en media maken mensen onnodig bang. Volgens hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir is het hoog tijd de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand.”


OPROEP: teken deze petitie voor onderzoek naar de “Bill & Melinda Gates Foundation” voor hun medisch wangedrag en misdaden tegen de mensheid.

Bill Gates (Foundation) heeft niet alleen het patent op COVID19 maar ook het VACCIN straks hierop. Hij verdient hier goud geld mee.

Is dat niet op z’n minst een beetje vreemd en vraagt dit om meer onderzoek?

GRAAG TEKENEN en DELEN! 🙂


WAT KAN JE HET ALLER BESTE DOEN … in een tijd van virussen?

Ons lichaam is erop gebouwd om ons tegen indringers van buitenaf te beschermen door bijvoorbeeld onze huidlaag die doorloopt tot en met de darmen, onze slijmvliezen, trilharen in neus en oren, enz. Waarom zou ons lichaam ons zo goed beschermen? Daar moet een reden voor zijn.
Deze beveiliging is er niet alleen in de wintermaanden maar het hele jaar door toch? De reden is dat er ALTIJD, ELKE DAG (!) virussen zijn waar we mee te maken hebben.

Naast deze beveiliging hebben we een interne beveiliging: ons immuunsysteem. Dat kan heel veel zelf, maar heeft ook onze hulp nodig. Door middel van de juiste gezonde voeding en supplementen. Ook weer niet in een bepaald deel van het jaar, maar het hele jaar door!

VOORKOMEN is beter dan GENEZEN. Neem in elk geval NOOIT vaccins maar zorg voor jezelf en VERSTERK JE IMMUUNSYSTEEM via voeding of supplementen!

“Uit diverse studies komt naar voren dat de vatbaarheid, het verloop en de uitkomst van virusinfecties een samenhang lijkt te vertonen met tekorten aan mineralen, vitamines en andere essentiele nutrienten. Daarnaast zijn er studies die concluderen dat het nemen van supplementen om deze tekorten op te heffen leidt tot een milder verloop danwel dat het helpt om te voorkomen dat een virusinfectie zich voordoet. Bijwerkingen van deze supplementen (ook wel neutraceuticals genoemd) zijn er vaak niet in tegenstelling tot pharmaceuticals.

De 5 meest voorkomende tekorten worden hieronder behandeld en hangen samen met het feit dat veel voedingspatronen eenzijdig zijn en bovendien vaak geprocessed voedsel bevatten. Verder is er ook een verband tussen tekorten en leeftijd, chronische ziekten en life style.”

VUL DEZE TEKORTEN AAN via voeding of supplementen:

1. Zink
2. Quercetine
3. Vitamine C
4. Vitamine D
5. Selenium

Kijk op mijn homepage voor meer informatie met welke voeding je deze tekorten kan aanvullen!

Bron: https://zelfzorgcovid19.nl/


Wat … is er nu allemaal gaande?

De mensheid wordt al eeuwenlang onderdrukt door een kleine groep mensen die uit is op alle macht, (ons)  geld, en totale overheersing van de gehele mensheid. Om hun doel te bereiken hebben ze vele misdaden tegen de mensheid gepleegd en zijn we gevangen in een ‘matrix’.
Na de moord op JFK (die deze groep wilde ontmaskeren), is in het geheim een wereldwijde vrijheidsbeweging gevormd om de mensheid te bevrijden uit deze slavernij. Er is 75 jaar aan gewerkt en de tijd van de bevrijding, the endgame, zou zijn … NU.

De corrupte groep die de mensheid op verschillende manieren onderdrukt is beter bekend als de Global Elite, schaduwregering, Cabal, Illuminatie, en de facties (groeperingen als de Nazi’s, Jezuiten).
Denk aan namen van families als de Rothschilds, Rockenfeller, Bush, Clinton, Obama en Soros.

Daarnaast is Robert F. Kennedy actief tegen (o.a.) de corrupte eigen-belangen-eerst Bill Gates met zijn dubieuze vaccinatieprogramma en zijn dubieuze banden met de corrupte WHO.

Zie het YouTube filmpje (11 min) van journalist en onderzoeker Harry Vox, waarin hij in 2014 spreekt over de inhoud van het draaiboek van de Rockefeller Foundation, het NWO plan met betrekking tot de uitroeiing van de mensheid.

Zie het YouTube filmpje (7 min) van Deputy Sara Cunial van het Italiaanse parlement : “Italiaanse overheid verzoekt de arrestatie van Bill Gates”. In dit filmpje legt ze de agenda van de WHO uit, hoe hiervoor COVID19 wordt misbruikt, en welke bedreiging dit vormt voor de vrijheid en het voortbestaan van de mensheid via mindcontrol, oftwel via de main stream media (betaald door de elite, dus zij bepalen het nieuws).

Velen van ons zijn bezig geweest met dit bewustwordingsproces om anderen bewust te maken van deze waarheid, welke voor velen erg schokkend zou kunnen zijn. Klokkenluiders zijn erom vermoord (journalisten, wetenschappers, bankiers, artsen, enz.). Liefdes- en vriendschapsrelaties kwamen onder druk te staan, zijn erdoor ontwricht of verbroken.
Hoe de (door de elite gecontroleerde) media, fake news ging verspreiden (wat pas kwam toen de elite steeds meer in het nauw kwam). Het is er niet altijd geweest, maar is in de wereld gekomen omdat we te machtig werden en te dicht bij de waarheid kwamen. Om ons tegen elkaar op te hitsen, ons onderling te verdelen, om onderlinge haat, verwarring en chaos te creëren.

De onderlinge verdeling (in geloof, ras, huidskleur, levensovertuiging, sexuele voorkeur) zou ons onze kracht tegen het duister doen afnemen en ons in verdeeldheid beter controleerbaar maken. Door het wereldwijde massale ontwaken van mensen ontstond echter het tegenovergestelde effect, doordat steeds meer mensen elkaar vonden en verenigden in de strijd om de waarheid en onze bevrijding.

We leerden over alle informatie die door de Cabal geplaatst werd op internet. Over de achtergronden, de symbolen, de betekenissen. ‘Symbols will be there downfall” wordt  nu vaak gezegd. Hun idee is dat als ze alles in de openbaarheid plaatsen en laten zien, je er bezwaar tegen kunt maken. Doe je dat niet … dan geef je hun ‘toestemming’ voor al hun misdaden.
Het NWO plan is ook te vinden. Ga maar zoeken. En luister maar eens goed naar wat Bill Gates meerdere malen in interviews heeft gezegd over het NWO depopulatie programma.

Het OK teken (handsign) is een satanisch teken wat staat voor de ‘6 6 6’. Het is een voorbeeld van symboliek wat door hun wordt gebruikt en je op verschillende manieren in de samenleving terugvindt. Weet je nog de (gemanipuleerde!) ‘overwinning’ van Rutte bij de laatste verkiezingen? Weet je nog met hoeveel procent? Juist … 66%!

Afgelopen week vond eerherstel plaats van General Flynn’s 33 jaar eervolle dienst. Alles was van Flynn afgenomen, zijn eer, pensioen, zijn huis. In o.a. dit FOX nieuws van 1 mei jl. wordt de corruptie door de FBI en CNN bij het ‘onderzoek naar Flynn’ onthuld.
Flynn is er door de FBI doelbewust ingeluisd door o.a. de corrupte James Comey (FBI) en zijn club mensen. Het ‘nieuws over het onderzoek’ werd dagelijks met leugens, roddels en kwaadspreken gevoed door de uitzendingen van (o.a.) de corrupte CNN en de corrupte – zoals Hannity het noemt – ‘New York TOILETPAPER Times ‘ …  😛
(Wereldwijd zijn de MSM en kranten in handen van de 1% elite, op welke manier onze gedachten worden beïnvloed en geprogrammeerd. Kijk en lees dus bewust. Alles is met elkaar verbonden. Comey behoort ook toe aan deze corrupte 1% elite.)
“Gerechtigheid komt voor iedereen die zijn macht heeft misbruikt.”; Hannity geeft hierin ook zo’n hint (rond 5:40 en 6:10 minuten). Wie het weet, begrijpt zijn bedoeling. Ik ben benieuwd waar IG Barr binnenkort mee komt!

Het werd al eerder bekend, dat dit het zoveelste vooropgezette plan van de elite was om Trump (en Flynn tegelijkertijd) onderuit te halen. Trump (én Melania!) heeft al meerdere aanslagen op zijn leven overleefd. Waarom zou dat zijn?
De bevrijding van de mensheid door o.a. Trump staan de NWO doelen in de weg. Hoe meer we hier van zien, hoe duidelijker wordt wat niet alleen de goede bedoelingen van Trump en zijn team zijn maar ook dat we wel degelijk op de goede weg zijn.
Trump heeft Flynn nu in ere hersteld. Maar geen woord van excuus van CNN. Beoordeel iemand niet op zijn woorden, uiterlijkheden, maar op zijn daden : “Never judge a book by its cover.”
Alles wordt nu omgedraaid zoals ook in het Nederlandse gezegde :  ‘Wie een kuil graaft voor een ander …’.
Trump speelt het spel uit. Elke stap is over nagedacht en bedoeld om de 1% elite in hun eigen graf te laten stuiteren. Let maar op wat er de komende maanden bekend wordt en wat er gaat gebeuren! Het komt allemaal uit. Geen weg meer terug. Snap je waarom ik – ondanks alles wat er nu gebeurt – zoveel vertrouwen heb in een goede afloop en de Nieuwe Wereld?

Q en Trump
Er kwam vanuit het niets ineens een ‘Q’ die op internetQ-crumbs‘ (Q kruimels) met gecodeerde aanwijzingen ging geven. De kruimels zetten de ‘anons’ (anonymous (anonieme) volgers) aan het denken over wat er achter de schermen gaande is. Mede hierdoor werd er een wereldwijd bewustwordingsproces in gang gezet met miljoenen volgers. Zo ontstond een groeiende vrijheidsbeweging voor en achter de schermen die steeds sterker en groter werd; de elite begon zo langzaam aan hun macht te verliezen. Hier een goede uitleg en onderbouwing van het enorme schaakspel waarin Trump is verzeild.

18 okt 2019 – General Paul Vallely“Q-Anon is information that comes out of a group called ‘The Army of Northern Virginia.’
This is a group of military intelligence specialists, of over 800 people that advises the president. The president does not have a lot of confidence in the CIA or the DIA (Defense Intelligence Agency) much anymore. So the President relies on real operators, who are mostly Special Operations type of people. This is where ‘Q’ picks up some of his information.”
VERTAALD in NEDERLANDS:
“Q-anon is informatie afkomstig van een groep genaamd “The army of Northern Virginia.” Dit is een groep van meer dan 800 militaire intelligence specialisten, die president Trump adviseren. Trump heeft niet veel vertrouwen meer in de CIA of de DIA (Defense Intelligence Agency). Daarom vertrouwt hij op werkelijke uitvoerders, de meeste zijn Speciale Operaties type mensen.
Dit is waar Q deels zijn informatie oppikt. “

Laura Eisenhouwer
Laura Eisenhouwer (wakkere en spirituele achterkleindochter van de wakkere president Eisenhouwer) zegt het op 10 april 2020 heel duidelijk in dit korte filmpje namens iedereen: “Cabal, je zal (kan) ons niet hebben. Goodbye.”

Lichtkrachten
Daarbij is er (spirituele) hulp van lichtkrachten (positieve energie) om ons te helpen met onszelf te bevrijden.
Over de ontbinding van de matrix wordt het volgende gesteld: “De afgelopen jaren hebben veel mensen de behoefte gevoeld om hun leven te verkleinen en te vereenvoudigen. Velen zijn begonnen te scheiden van hun oude dingen, of het nu kleding, meubels, borden, boeken, kranten, decoraties, enz. zijn. Kelders, zolders en schuren zijn opgeruimd. Steeds meer mensen merkten de ballast van consumptie op en begonnen zich ervan te scheiden. Hetzelfde gebeurt ook met onze relaties met vrienden, families, partners, werkgevers.
Mensen merkten dat het gemakkelijker werd – sommigen konden het niet uitleggen, maar het werd gemakkelijker voor hen. Sommigen begonnen steeds meer te zoeken naar wat ze echt wilden en nodig hadden … al het andere werd steeds minder belangrijk. En hoe meer ze loslieten, hoe meer hun leven veranderde. De oude vervormde en kunstmatig gecreëerde structuren begonnen meer op te lossen en er ontstonden nieuwe mogelijkheden – naarmate ze meer controle kregen over hun eigen leven.
Het algehele resultaat van dergelijke acties en houdingen betekent dat overheden, economie, banken, politie en leger hun invloed en/of autoriteit blijven verliezen.”
“… Vanuit ons perspectief is jullie wereld nu verdeeld in twee gebieden binnen de energieën van de 4e dimensie die nu de planeet Shan (Aarde) volledig overspoelt. De ineenstorting van de systemen is de ineenstorting van de oude matrixstructuur en de ontbinding van deze tijdlijn tot nul. Nu is het aan jou welke kant je opgaat.” >>>

Als deze (hele of gedeeltelijke) tekst niet met je resoneert, laat het dan vooral los …

Bewustwordingsproces
Ten behoeve van de bevrijding van de mensheid, het ontvouwen van de waarheid en de wereldwijde massa-arrestaties van de Cabal werd door de vrijheidsbeweging een scenario bedacht wat in de loop van de jaren al vele malen noodgedwongen is bijgesteld doordat de Cabal nog teveel macht had. Pas als je je erin gaat verdiepen, begrijp je hoe diep en hoe ver dit ‘rabbit hole’ gaat … Hoe verschrikkelijk complex het is. Hoe alles met elkaar verbonden is.

Er is nu een enorm bewustwordingsproces gaande op wereldwijd en op individueel vlak zowel inhoudelijk, feitelijk, als spiritueel.

Het wordt nu steeds meer zichtbaar wie, welke dubieuze rol heeft gespeeld. Er komt al steeds meer in de MSM. Denk nu bijvoorbeeld tijdens corona aan dr. Fauci, Bill Gates, de WHO. Het heeft een domino effect welke niet meer tegen te houden is.

Onduidelijkheid over ‘Het event’ 
Er zijn vele aanwijzingen dat dit het moment is (the event) waar zolang aan gewerkt en naar toegeleefd is. Er zijn echter (ook voor ons) nog vele vragen. Hoe en welk scenario wordt gevolgd, dat weet niemand 100% precies. Hoeveel onduidelijkheid er ook (nog) is, er is één rode lijn: de val van de Cabal. Zolang de Cabal nog teveel invloed heeft, wordt er echter voorzichtig omgegaan met het vrijgeven van informatie om de uitvoering en het succes van het plan, en de levens van betrokkenen niet onnodig in gevaar te brengen.

We kunnen onderzoek doen, informatie verspreiden, maar verder is het ook afwachten hoe het precies zal gaan.

Ik denk dat het event nu plaatsvindt met alle onthullingen die er zijn. Misschien nog niet zo in de MSM, maar dat komt heel langzaam ook in Nederland. Ik verwacht dat er een punt komt dat de MSM niet langer gesponsord wordt door de elite wanneer arrestaties hebben plaatsgevonden. Ik denk dat er teveel journalisten van de MSM die wel met de waarheid naar buiten willen komen, maar bang zijn voor hun baan of leven. Dus zolang de elite er nog is en de macht en het geld heeft, zal je in de MSM nog veel angstzaaierij en leugens zien. Valt die sturing weg, kan het weleens hard gaan met het echte nieuws …

Op de alternatieve media is dat al zichtbaar. Zie bijvoorbeeld dit interview van Trump bij FOX NEWS (5 min.) op 17 mei jl. Hij kiest niet voor niets dit mediastation. Hij kiest niet voor niets Twitter als mediakanaal. Bijzonder toch?

Mogelijk nieuwe schokkende informatie

Nieuwe informatie kan voor sommigen erg schokkend zijn. Niet alleen omdat je ontdekt dat de overheid aan wie je jouw vertrouwen hebt gegeven, je over alles heeft voorgelogen, maar ook dat dus onze hele samenleving op leugens is gebaseerd.
Dat belangen van bepaalde mensen of organisaties boven het belang van de mensheid is gesteld.
Of, schokkend om te ontdekken welke misdaden er tegen de mensheid zijn gepleegd, en door wie (bijvoorbeeld het WHO, de Bill Gates Foundation, de Clinton Foundation). Hoeveel kinderen over de hele wereld door de Cabal misbruikt zijn voor hun satanische rituelen op de meest afschuwelijke wijze.

Er wordt gesproken over ‘het plan’, ‘the event’, de bevrijding van de aarde wat o.a. gebaseerd is op:

– het bevrijden en opvangen van tientallen misbruikte kinderen wereldwijd uit bijvoorbeeld ondergrondse tunnels van de Cabal – recent in New York en Italië;
– het wegvagen van het drugskartel, een andere poot (bron van financiën) onder de stoel van de Cabal;
– het uitrollen van een nieuw financieel stelsel (economisch, niet-slaven) wat een gelijke verdeling zal geven van rijkdom (GESARA);
– het vrijgeven van bewust bij ons weggehouden vergaande futuristische technologie, wat onze wereld in sprongen zal veranderen en verbeteren (denk aan lichttherapie waar Trump nu over praat in relatie tot corona);
– de waarheid over onze geschiedenis;
– het verdwijnen van armoe en ziekte wereldwijd;
UFO disclosure – denk aan het recent vrijgeven van drie filmpjes door de US luchtmacht. Hier een andere filmpje van een sighting, welke dagelijks toenemen wereldwijd, eerst boven alle grote steden. Sightings nemen ook in Nederland al toe boven bijvoorbeeld Amsterdam. Op deze site kan je zien waar de laatste waren. Je kunt ook je eigen plaatsnaam intoetsen en een alert ontvangen per mail.

Dit … is de weg naar de Nieuwe Wereld waar wij al die jaren met elkaar over spraken. In persoon of via social media. Hoe we de waarheid met elkaar als gelijkgestemden hebben besproken, getracht te achterhalen en te verspreiden, om de mensheid, degenen die ons lief zijn, onze omgeving, (nog) bewust(er) te maken en voor te bereiden op wat er komen gaat. Wereldwijd.

Corona – wat kan je er nog van geloven?

Veel informatie is tegenstrijdig, onduidelijk, onvolledig. Er woedt een werkelijke informatie oorlog wat dat betreft.
Je vraagt je echt af wat er in hemelsnaam in Wuhang is gebeurd en wat er voor de wereld geheim gehouden wordt.
Duidelijk is intussen de dubieuze rol van de WHO in deze: “Correspondent Vlaskamp noemt de houding van de VN-organisatie tegenover China de ‘val van volgzaamheid’. Wie mee wil profiteren van Chinese initiatieven moet niet aankomen met kritiek op de Chinese leiding. In deze crisis wordt pijnlijk duidelijk dat de WHO liever knietje wrijft met Beijing dan zich bekommert om de gezondheid van de wereldbevolking. Daarmee heeft de WHO z’n geloofwaardigheid verloren. Met de lessen uit het verleden, het gebruik van bevoegdheden, een alerte en kritische houding naar de Chinese autoriteiten en minder vriendjespolitiek had de WHO de wereld een pandemie kunnen besparen.
De WHO heeft ernstig verzaakt en de Amerikaanse president Trump heeft alle reden om dat aan te kaarten en sancties te verbinden aan dit wangedrag.
Want als de aanpak van de WHO en van China niet verandert zal deze pandemie natuurlijk niet de laatste zijn.”

Dat is dus waarom Trump de miljoenen dollars voor het WHO heeft stilgelegd (14 april 2020) in verband met nader onderzoek naar deze organisatie.Trump is – terecht – de politieke spelletjes met de Democraten (elite, Cabal) meer dan zat: “We need people for this crisis, and we don’t want any more political games.”

Wat kan je doen?

Belangrijk is dat je je eerst informeert. Ga op zoek naar informatie. Begin bijvoorbeeld bij een onderwerp wat je aanspreekt. Onderzoek de feiten. Alles is met elkaar verbonden dus op een gegeven moment ga je vanzelf het hele plaatje wel zien.
Praat er dan met anderen over. Deel de kennis met elkaar. Informatie kan tegenstrijdig zijn omdat het verschillende belangen zijn en verschillende bronnen. Uit de goede en uit de kwade hoek. Houd daar dus altijd rekening mee en zeker als je er met anderen over praat.
Ga ervan uit dat alles waar is. Want dat is ook zo, het is maar net naar welke bron je kijkt (MSM met gekleurd news of de alternatieve media, maakt al een verschil) én wat je kennis inmiddels is om onderscheid te kunnen maken.
Maak er dus met elkaar geen wedstrijd van. Het gaat er niet om wie, of dat je gelijk hebt. Het gaat erom dat je je bewust bent van dat er een andere agenda tegen de mensheid is en dat die nu wordt uitgespeeld in de ‘end games’. Luister dus naar elkaar en hoe moeilijk dat soms is omdat we zo overtuigd kunnen zijn van onze ideeën, overtuigingen, en waarheid … probeer van elkaar te leren in harmonie. In verdeeldheid staan we zwak. Samen staan we sterk.

Ik kan je ook de documentaire van de Nederlandse (voorheen graancirkel) onderzoeker Janet Ossebaard aanbevelen. Een 10 delige serie, een goede om mee te starten als je nog van niets weet. Helaas zijn op YouTube alleen nog deel 7 t/m 10 zichtbaar; de eerdere delen heeft YouTube al gecensureerd. Hmmm…. waarom is dat?
Gelukkig kan je de hele documentaire nog wel zien door voor E 15,= deze DVD bij Janet te bestellen via haar website. Je krijgt de DVD dan thuisgestuurd. Er is een Nederlands- en Engelstalige versie beschikbaar.

Dit is ook een mooie op YouTube van o.a. Simon Parkes over de huidige ontwikkelingen op het spirituele vlak (ook met de verwijzing naar Laura Eisenhouwer en de Janet Ossebaard) en hoe en waar we op die manier met de mensheid nu (april 2020) staan.

Je kan bijvoorbeeld ook een petitie tekenen zoals hierboven.

Waar vind ik actuele informatie?

Er zijn steeds meer mensen wakker geworden, mensen die hiervan min of meer op de hoogte zijn. Als je steun en uitleg nodig hebt hierover, zoek dan iemand in je omgeving die meer weet. Er is misschien iemand in jouw omgeving waarvan je het misschien niet eens wist. Praat erover met elkaar. Stel elkaar gerust. De bewuste mens is er op voorbereid en wil jou maar al te graag helpen deze schokkende waarheid te begrijpen, te aanvaarden, om samen te gaan bouwen aan een liefdevollere harmonieuze samenleving.

Er zijn vele plaatsen op internet waar je informatie kunt vinden. Het is overweldigend op Twitter, Facebook, YouTube, websites. In het Nederlands, in het Engels. Het is onbegonnen werk om je al die linkjes te geven omdat je denk ik al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Houd het simpel. Als je blijft onderzoeken en lezen, kom je vanzelf verder en zal je steeds meer bevestiging vinden. Begin in het Nederlands, dat is het gemakkelijkste, ook in verband met de gebruikte terminologie.

Ik plaats hieronder ook wat je in het Engels kan volgen.
Deel zoveel mogelijk met anderen om hun ook te helpen inzicht te krijgen in wat er gaande is en helpen om wakker te worden.NEDERLANDS

Blogs

– Ella Ster – Val van de Cabal
– Ella Ster – lijst terminologie om te begrijpen waarover gesproken wordt
– Janneke Monschouwer (oud NOS journaliste) – Ander nieuws; wat het journaal niet uitzond
Cobra – The Event – Prepare for Change

YouTube
– Janet Ossebaard – Fall Cabal  (ook in het Engels) op Bitchute
– “Val van de Cabal” – liedje van (wakkere!) Lange Frans met op 1:20 verwijzing naar Janet Ossebaard
Ongehoord Nederland

Facebook
mijn eigen FB pagina

Telegram  (soort WhatsApp – dagelijks updates – aan te bevelen)
– Q-anon groep (klik op deze uitnodigingslink om de groep te kunnen volgen)

Twitter
Ella Ster
OngehoordNederland

 ENGELS

Twitter
Donald Trump
White House

Internet
Q
White House

YouTube – personen
Simon Parkes
Connecting Consciousness (groep van Simon Parkes)
Tracy Beanz
X22Report

YouTube – documentaires
Out of shadows (Q-drop 3951) – interessante documentaire over hoe de MSM (Mainstream Media) en Hollywood de massa controleert door verspreiding van propoganda. Het doel van de docu is een algehele wakkerschudden en het schijnen van licht op hoe we allemaal zijn voorgelogen en gehersenspoeld door een verborgen vijand (Cabal) met een duistere agenda.

THE VENUS PROJECT (initiatief door (de inmiddels overleden) Jacque Fresco) – zijn werk wordt voortgezet door zijn dochter.
EEN PRACHTIGE VOORSTELLING VAN HOE DE NIEUWE WERELD ERUIT KAN GAAN ZIEN … !

 


 

Ken je verleden, om te kunnen bouwen aan je toekomst …

Als slechts toeschouwers van het enorme schaakspel houden we een slag om de arm over het verloop. Het zijn echter zeker spannende tijden en we zijn heel benieuwd hoe het zich allemaal zal ontvouwen.
Hoe, en hoe snel het allemaal zal gaan weet niemand precies maar ik heb er vertrouwen in dat we uiteindelijk samen gaan bouwen aan een nieuwe mooie liefdevolle toekomst in eenheid, verbinding, gelijkwaardigheid en harmonie. Er zijn teveel mensen op alle lagen in de (wereld)bevolking die dat ook willen. De Nieuwe Wereld kan wel eens eerder zijn dan je denkt…

 Bijeenkomsten Nieuwe Wereld – vanaf 2016

Nieuwe wereld

Dit zijn bijeenkomsten over bewustwording en bewustzijn. Het is de tijd nu om met de aandacht naar binnen gaan voor je eigen bewustwordingsproces. Worden wie je werkelijk bent. Dit proces vindt plaats in de mensen individueel en is tegelijkertijd een uniform, collectieve ervaring wereldwijd.

Verandering, verwarring en chaos in de wereld. Alleen uit chaos kan verandering ontstaan. Het is een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor het nieuwe zonder oordeel. In liefdevolle verbinding met jezelf ZIJN, met anderen, je omgeving en alles wat is.

De invulling wordt gegeven door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Deze bijeenkomsten zijn ontstaan op verzoek van cliënten uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over al deze veranderingen en wat deze met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?
Een bijeenkomst voor en door mensen die ‘wakker’ (inzicht in wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en ‘bewust’ (spirituele inzichten en ervaringen) zijn.

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,

  • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
  • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
  • Je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
  • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
  • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
  • je een rol bent gaan spelen
  • gewenst gedrag laat zien
  • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent maar dat zo graag wilt zijn?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.

Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. In 2016 ben ik begonnen met twee mensen aan de koffietafel. Gewoon, koffie en thee zetten, en “zeg maar … waar wil je het over hebben?” In de loop der jaren zijn het 90 mensen geweest die de bijeenkomsten bezocht hebben. Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen ditzelfde te doen in zijn / haar omgeving. Zet koffie / thee, nodig mensen uit en deel kennis en ervaring. De bijeenkomst wordt door de deelnemers zelf ingevuld.

Voor iedereen is er ruimte te delen wat er persoonlijk belangrijk is in wat er gaande is. Iedereen vindt het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar de sfeer is altijd dusdanig dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Dus, voel je welkom!

Bruggenbouwers

Dat zijn we met elkaar bij elke bijeenkomst. Deze kunnen geleid worden door Joyce, Ella Ster en / of Frank Withoos.
Meer over Ella Ster op haar blog en meer over Frank Withoos op zijn website en over de bijeenkomsten.

Locatie bijeenkomst

PRAKTIJK Uit & Thuis : Lemsterpad 54 A – 19, 8531 PA in Lemmer.
Zie route hier.
Kijk bij ‘workshop data’ naar de planning en locatie.

Als het (ook) op een andere locatie plaatsvindt wordt dat vermeld.

Deelname

Bijdrage: € 10,= p.p. voor deelname, reservering locatie, onbeperkt koffie, thee en lekkers. Graag voldoen bij de bijeenkomst.

Aan – / afmelden

Aan- / afmelden voor deze bijeenkomst kan via email info@praktijkuitenthuis.nl of bel / WA / SMS me op (06) 104 909 31.

Het gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. MELDT JE DAAROM ALTIJD AAN!

LET OP: bij aanmelding gaan we ook uit van de komst vanwege kosten voor deelname (zoals huur ruimte, bestellen aantal koffie / thee).
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, geef het dan uiterlijk een dag van tevoren aan mij door.

Overige bijeenkomsten

Ook elders in Nederland worden steeds meer bijeenkomsten georganiseerd.
Kijk voor meer info op de eigen websites van deze bruggenbouwers.

Joan Tjioe
Locatie: Joans-Flow
Van Galenstraat 87, 7311 HE Apeldoorn
https://www.joans-flow.eu/services

Ella Ster*
Locatie: nog niet bekend
Datum: nog niet bekend

 

Wat is waarheid?

Nieuwe wereld

Er is een waarheid die bestaat in jou (binnenwereld) wat we ook wel intuïtie of innerlijk weten noemen.
Er is ook een waarheid buiten jou (buitenwereld), althans een waarheid die ons door overheid en ‘mainstream media’ (als de NOS) als waarheid worden voorgeschoteld. We hebben geleerd op deze informatiebronnen te vertrouwen. Maar klopt dat wel?

Steeds meer komen we erachter dat de waarheid (in of buiten ons), niet klopt. Of dat er verandering gaande is.
Wat is jouw waarheid nu? Is die nog hetzelfde als volwassene als toen je kind was, of heb je die bijgesteld?

Het blijkt nu steeds vaker helaas dat de overheid het helemaal niet het goed met ons voorheeft.
Mensen worden wakker en bewust en zien steeds vaker de verborgen agenda van overheid en elite (ook wel Cabal of Illuminatie genoemd).
Ik adviseer je dit stuk van Ella Ster te lezen, ‘Op de bres voor klokkenluiders’.
Misschien schokkend, misschien bevestigend voor je, maar zeker interessant!

FRAGMENT: “Degene die zich grondig in de Illuminatie hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminatie volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.
Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld.
Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken.
>>>
Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin.
Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?”

Speech van Charlie Chaplin
in The Great Dictator

(Martijn van Staveren) “Aan het eind van de film The Great Dictator houdt Chaplin een toespraak die wordt gezien als een van de beste toespraken in de filmgeschiedenis. Deze redevoering diende als een pleidooi voor vrede in een wereld gehuld in wanhoop. Het is en blijft een buitengewoon goede speech. Deze video is voorzien van beelden waardoor de speech in een grotere context gezien zou kunnen worden. De machinewereld versus het menselijke vermogen.”