Bijeenkomsten Nieuwe Wereld – vanaf 2016

Dit zijn bijeenkomsten over bewustwording en bewustzijn. Het is de tijd nu om met de aandacht naar binnen gaan voor je eigen bewustwordingsproces. Worden wie je werkelijk bent. Dit proces vindt plaats in de mensen individueel en is tegelijkertijd een collectieve ervaring wereldwijd.

Meer informatie is verplaatst naar deze pagina.

Verandering, verwarring en chaos in de wereld. Alleen uit chaos kan verandering ontstaan. Het is een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor het nieuwe zonder oordeel. In liefdevolle verbinding met jezelf ZIJN, met anderen, je omgeving en alles wat is.

De invulling wordt gegeven door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Deze bijeenkomsten zijn ontstaan op verzoek van cliënten uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over al deze veranderingen en wat deze met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?
Een bijeenkomst voor en door mensen die ‘wakker’ (inzicht in wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en ‘bewust’ (spirituele inzichten en ervaringen) zijn.

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,

  • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
  • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
  • Je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
  • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
  • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
  • je een rol bent gaan spelen
  • gewenst gedrag laat zien
  • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent maar dat zo graag wilt zijn?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.

Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. In 2016 ben ik begonnen met twee mensen aan de koffietafel. Gewoon, koffie en thee zetten, en “zeg maar … waar wil je het over hebben?” In de loop der jaren zijn het 90 mensen geweest die de bijeenkomsten bezocht hebben. Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen ditzelfde te doen in zijn / haar omgeving. Zet koffie / thee, nodig mensen uit en deel kennis en ervaring. De bijeenkomst wordt door de deelnemers zelf ingevuld.

Voor iedereen is er ruimte te delen wat er persoonlijk belangrijk is in wat er gaande is. Iedereen vindt het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar de sfeer is altijd dusdanig dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Dus, voel je welkom!

Bruggenbouwers

Dat zijn we met elkaar bij elke bijeenkomst. Deze kunnen geleid worden door Joyce, Ella Ster en / of Frank Withoos.
Meer over Ella Ster op haar blog en meer over Frank Withoos op zijn website en over de bijeenkomsten.

Locatie bijeenkomst

PRAKTIJK Uit & Thuis : Lemsterpad 54 A – 19, 8531 PA in Lemmer.
Zie route hier.
Kijk bij ‘workshop data’ naar de planning en locatie.

Als het (ook) op een andere locatie plaatsvindt wordt dat vermeld.

Deelname

Bijdrage: € 10,= p.p. voor deelname, reservering locatie, onbeperkt koffie, thee en lekkers. Graag voldoen bij de bijeenkomst.

Aan – / afmelden

Aan- / afmelden voor deze bijeenkomst kan via email info@praktijkuitenthuis.nl of bel / WA / SMS me op (06) 104 909 31.

Het gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. MELDT JE DAAROM ALTIJD AAN!

LET OP: bij aanmelding gaan we ook uit van de komst vanwege kosten voor deelname (zoals huur ruimte, bestellen aantal koffie / thee).
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, geef het dan uiterlijk een dag van tevoren aan mij door.

Overige bijeenkomsten

Ook elders in Nederland worden steeds meer bijeenkomsten georganiseerd.
Kijk voor meer info op de eigen websites van deze bruggenbouwers.

Joan Tjioe
Locatie: Joans-Flow
Van Galenstraat 87, 7311 HE Apeldoorn
https://www.joans-flow.eu/services

Ella Ster*
Locatie: nog niet bekend
Datum: nog niet bekend

 

Wat is waarheid?

Nieuwe wereld

Er is een waarheid die bestaat in jou (binnenwereld) wat we ook wel intuïtie of innerlijk weten noemen.
Er is ook een waarheid buiten jou (buitenwereld), althans een waarheid die ons door overheid en ‘mainstream media’ (als de NOS) als waarheid worden voorgeschoteld. We hebben geleerd op deze informatiebronnen te vertrouwen. Maar klopt dat wel?

Steeds meer komen we erachter dat de waarheid (in of buiten ons), niet klopt. Of dat er verandering gaande is.
Wat is jouw waarheid nu? Is die nog hetzelfde als volwassene als toen je kind was, of heb je die bijgesteld?

Het blijkt nu steeds vaker helaas dat de overheid het helemaal niet het goed met ons voorheeft.
Mensen worden wakker en bewust en zien steeds vaker de verborgen agenda van overheid en elite (ook wel Cabal of Illuminatie genoemd).
Ik adviseer je dit stuk van Ella Ster te lezen, ‘Op de bres voor klokkenluiders’.
Misschien schokkend, misschien bevestigend voor je, maar zeker interessant!

FRAGMENT: “Degene die zich grondig in de Illuminatie hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminatie volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.
Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld.
Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken.
>>>
Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin.
Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?”

Speech van Charlie Chaplin
in The Great Dictator

(Martijn van Staveren) “Aan het eind van de film The Great Dictator houdt Chaplin een toespraak die wordt gezien als een van de beste toespraken in de filmgeschiedenis. Deze redevoering diende als een pleidooi voor vrede in een wereld gehuld in wanhoop. Het is en blijft een buitengewoon goede speech. Deze video is voorzien van beelden waardoor de speech in een grotere context gezien zou kunnen worden. De machinewereld versus het menselijke vermogen.”