Bijeenkomsten Gelijkgestemden Nieuwe Wereld

Het zijn bijzondere tijden. Op aarde, in de mensheid individueel en collectief, vinden grote veranderingen plaats. Een opschonings- en groot bewustwordingsproces. Het gaat om worden wie je werkelijk bent. Gaan staan voor wie jij bent en wilt zijn. Andere, nieuwe keuzes maken. Je leven leiden zoals het bij jou past en jou dient. Een invulling geven aan ons leven zodat het ons allen dient.

De grote verwarring en chaos in de wereld bieden tegelijkertijd mogelijkheden tot verandering en transformatie. Het is een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor nieuwe ideeën zonder oordeel. In liefdevolle verbinding ZIJN met jezelf, met anderen, in jouw omgeving en met alles wat er is.

Invulling van de bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn in 2016 ontstaan op verzoek van cliënten uit mijn praktijk die graag met elkaar van gedachten willen wisselen over al deze veranderingen in deze Nieuwe Tijd op aarde en in de mensheid, en wat de veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel? Een bijeenkomst voor en door mensen die ‘wakker’ zijn (een ander dan doorsnee inzicht hebben in wat er in de wereld plaatsvindt, de wereld ‘anders’ ervaren en voelen en zien wat nodig kan zijn voor een individuele en collectieve verandering naar een Nieuwe Wereld) en ‘bewust’ zijn (vanuit eigen en wereldwijde spirituele inzichten en ervaringen).
De invulling van de bijeenkomsten wordt dus gegeven door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Er is geen vaste agenda, alleen een begin- en eindtijd. Ik vind het altijd mooie bijeenkomsten die telkens weer anders verlopen, als gevolg van een wisselende  samenstelling en inbreng van de aanwezigen.

In deze overgangstijd van een lagere dimensie (3e) van o.a. dualiteit, woede, verdriet, pijn, afgescheidenheid, ziekte naar een hogere dimensie (5e) van o.a. liefde, eenheid, saamhorigheid, vrijheid, geen ziekte, blijheid, worden mensen door de veranderde energie steeds meer wakker en bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad, al dan niet bewust, of intuïtief, en in hun eigen tempo, om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven.
Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderende gedachten en gevoelens in jezelf, over jezelf en over anderen ontstaan ook andere behoeften. Dingen of mensen die eerder belangrijk voor je waren in je leven, kunnen dat ineens niet meer zijn. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven en zoekt meer de verbinding, de liefdevolle intenties en het samen zijn.

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er juist nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Dit kan je het gevoel geven ‘alleen’ te komen te staan, wat juist weer zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding die er is. Het kunnen delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je rust, zelfvertrouwen, meer balans en laat je sterker in het leven staan.

HSP-er en andere waarnemingen

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen. ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie terecht komen waar meer natuurlijke waarnemingen ervaren kunnen worden.

Verandering en chaos, wat nu?

Wat doe je dan … als je merkt dat,

  • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn;
  • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving;
  • je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt;
  • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld;
  • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en beter aanvoelt;
  • gewenst gedrag laat zien;
  • je een rol bent gaan spelen en niet meer echt jezelf bent;
  • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent maar dat zo graag wilt zijn?

Gelijkgestemden ervaren gemeenschappelijkheid waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. Een setting waarin je jezelf kan zijn en ieder zijn gedachten en inbreng wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Zoek ze in jouw omgeving. Stel iemand een vraag of laat een woord vallen. Steeds meer mensen worden gelijkgestemden. Laat je verrassen.

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt. Het voor jezelf kiezen, voor jezelf gaan staan, zorgt voor minder stress waardoor je beter in je eigen kracht kan komen te staan. Dat lijkt tegenstrijdig en moeilijk om te doen, vooral omdat we niet geleerd zijn voor onszelf te kiezen.
Deze bijeenkomsten zijn geen therapeutische sessies, maar het kan wel bijdragen aan jouw innerlijke veranderingsproces. Deze verandering houdt je gezond en kan fysieke, psychische, en emotionele klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en daarmee help je ook anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

In 2016 ben ik begonnen met twee mensen aan de koffietafel. In de loop der jaren zijn er in Putten 90 unieke deelnemers aangeschoven en nu in Lemmer blijft dat aantal groeien. Ik zie het ook landelijk gebeuren. Ik merk dagelijks de enorme behoefte aan uitwisseling. Ik kan je daarom alleen maar aanmoedigen ditzelfde te doen in jouw omgeving.
Zet je voordeur open, nodig mensen uit je omgeving uit, deel kennis en ervaring met elkaar. “Doe alsof het een verjaardag is, gewoon koffie zetten” zeg ik altijd, en, “Waar wil je het vandaag over hebben?”

Voor iedereen is er ruimte te kunnen delen wat er persoonlijk als belangrijk ervaren wordt of waar vragen over zijn. Het gaat er niet om dat je alles weet (wat onmogelijk is) maar meer over hoe kunnen we elkaar aanvullen en helpen met informatie in deze tijd?
Iedereen vindt het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar weet dat de sfeer altijd ruimdenkend, open, liefdevol, ondersteunend, begripvol en respectvol is, zodat iedereen zich veilig en welkom kan voelen.

Partij De Nieuwe Mens

Ik ben zelf fan van Partij De Nieuwe Mens (voorheen Partij voor Mens & Spirit). Ik denk dat hun standpunten erg overeen komen met de visie die veel gelijkgestemden hebben over een nieuwe wereld. Het lijkt erop dat het eerder niet de tijd was voor deze mooie liefdevolle nieuwe lifestyle. Of misschien waren er andere redenen. In elk geval is het nu een krachtige, verbindende, opnieuw bloeiende partij, die wel eens op het juiste moment haar gezicht laat zien. Laat je inspireren en lees meer over hun visie. Nog beter: wordt ook lid en help de partij mee om die nieuwe samenleving neer te zetten waar we allemaal zo naar verlangen!

Politiek vanuit het hart,
omdat mensen belangrijk zijn.​

Partij De Nieuwe Mens is ontstaan vanuit de visie voor een nieuwe samenleving.
In deze samenleving staat een nieuwe manier van leven centraal. Een leven gebaseerd op vertrouwen, liefde en vrijheid.
De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe hard deze samenleving nodig is.

Veranderingen in de wereld

Meer informatie is verplaatst naar deze pagina.

Bruggenbouwers

Dat zijn we met elkaar bij elke bijeenkomst. Deze kunnen geleid worden door Joyce, Ella Ster en / of Frank Withoos.
Meer over Ella Ster op haar blog en meer over Frank Withoos op zijn website en over de bijeenkomsten.

Locatie bijeenkomst

PRAKTIJK Uit & Thuis
Lemsterpad 54 A – 19
8531 PA in Lemmer.
Kijk hier voor de route

Als het (ook) op een andere locatie plaatsvindt wordt dat vermeld.

Bijdrage deelname

€ 10,= p.p. voor deelname, reservering locatie, onbeperkt koffie, thee en lekkers. Graag voldoen bij de bijeenkomst.

Info en aanmelden

In verband met de maatregelen zijn momenteel geen bijeenkomsten gepland.

 

Wat is waarheid?

Nieuwe wereld

Er is een waarheid die bestaat in jou (binnenwereld), waar jij voor staat en wat we ook wel intuïtie of innerlijk weten noemen. Er is ook een waarheid buiten jou (buitenwereld), een wereld die ons door anderen, overheid of ‘mainstream media’ (als de NOS) als waarheid wordt ingegeven. We hebben geleerd deze informatiebronnen te volgen en te vertrouwen. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Steeds meer geluiden klinken er dat de waarheid (in of buiten ons), niet klopt. Wat is jouw waarheid nu? Is die nog hetzelfde als volwassene als toen je kind was, of is die nu anders? Heb je die bijgesteld, hoe, en waarom?

Het lijkt er nu ook steeds vaker op dat de overheid misschien het helemaal niet goed met ons voorheeft. Zeker in deze verwarrende tijden wordt haar positieve, liefdevolle sturing gemist. Mensen worden ‘wakker’ en ‘bewust’ en gaan door harde tegenstrijdigheden en onlogische besluitvorming andere dingen zien als een ‘verborgen of dubbele agenda’ van overheid en elite (ook wel Cabal of Illuminatie genoemd). Is er werkelijk een andere agenda en zo ja, wat is die dan? Het heeft allemaal met perspectief en referentiekader te maken. Is het noodzakelijk om in tijden van verandering wel alert te blijven en misschien de ideeën die er zijn te onderzoeken, bij te stellen of aan te passen?

Ella Ster*

Misschien vind je dit stuk van Ella Ster* (2017) interessant: ‘Op de bres voor klokkenluiders’.
“In een wereld vol geheimhouding, geheime genootschappen en afleidingsmanoeuvres, zijn juist klokkenluiders een belangrijke informatiebron. Vaak hebben klokkenluiders er weinig persoonlijk belang bij om met hun compromitterende informatie naar buiten te treden. Veel klokkenluiders riskeren hun leven, of op zijn minst hun reputatie als ze de waarheid naar buiten brengen.”

Misschien schokkend, misschien juist bevestigend voor je …

“Degene die zich grondig in de Illuminatie hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminatie volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.
Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken.
>>>
Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin. Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?”

Speech Charlie Chapin

“Aan het eind van de film The Great Dictator houdt Charlie Chaplin een toespraak die wordt gezien als één van de beste toespraken in de filmgeschiedenis. Deze redevoering diende als een pleidooi voor vrede in een wereld gehuld in wanhoop. Het is en blijft een buitengewoon goede speech. Deze video is voorzien van beelden waardoor de speech in een grotere context gezien zou kunnen worden. De machinewereld versus het menselijke vermogen.”

 

Speech van Charlie Chaplin
in The Great Dictator