Vergoeding door zorgverzekeraars

Als ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC.

Dit betekent dat consulten bij Praktijk Uit & Thuis door de zorgverzekeraar worden vergoed (in 2018 alle zorgverzekeraars met uitzondering van de VGZ-groep, DSW, Menzis, Pro-Life, en Zorg en Zekerheid) .

Het maximum van (gedeeltelijke) vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald hoe je aanvullend voor alternatieve zorg verzekering bent.

Zie hieronder welke zorgverzekeraars de consulten van Praktijk Uit & Thuis vergoeden.