Vergoeding door zorgverzekeraars 2021

Met de aansluiting ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ bij de BATC worden consulten bij Praktijk Uit & Thuis door een aantal zorgverzekeraars vergoed. De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald door wat je aanvullende verzekering (complementaire zorg) is.

Vanwege de zovele verschillen en onduidelijkheden bij zorgverzekeraars ben ik als BATC Natuurgeneeskundig Therapeut niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergoeding aan cliënten van zorgverzekeraars. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk daarvoor. Dus altijd zelf per mail je zorgverzekeraar raadplegen of de behandeling in mijn praktijk in aanmerking komt voor vergoeding. Lees verder hieronder de adviezen van de BATC.

Lees hier meer over het opmaken van je potje ‘aanvullende verzekering alternatieve zorg’ vóór het einde van het jaar!

Let op: workshops en andere activiteiten dan consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Advies BATC aan cliënten over vergoedingen zorgverzekeraars

BATC: Vanwege de enorme verschillen en onduidelijkheden in de meer dan 100 aanvullende zorgpolissen is het niet doenlijk om enig goed advies over een keuze van zorgverzekeraar of aanvullende verzekering complementaire zorg te geven.

Advies:

1. Vraag als cliënt altijd aan je BATC therapeut haar/zijn AGB codes (zorgverlenerscode van mij is 90032715 / praktijkcode is 90011647).

2. Schrijf een mail aan je zorgverzekeraar en vermeld hierin de zorgverlenerscode en praktijkcode.

3. Vraag in de mail je zorgverzekeraar of je met je aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt bij behandeling door deze BATC Therapeut (bij mij).

4. Niet bellen met de praktijk of je zorgverzekeraar, maar vraag een schriftelijk bewijs (mail) vóórdat de behandeling plaatsvindt.

De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed gaan worden naar jou.

AGB zorgverlenerscode Joyce Hogenbirk :  90032715
AGB praktijkcode PRAKTIJK Uit & Thuis   :  90011647