Vergoeding door zorgverzekeraars 2020

Met de aansluiting ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ bij de BATC worden consulten bij Praktijk Uit & Thuis door een aantal zorgverzekeraars vergoed. De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald door wat je aanvullende verzekering is.

Let op: workshops en andere activiteiten dan consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Advies BATC

BATC: “Vanwege de enorme verschillen en onduidelijkheden in de meer dan 100 aanvullende zorgpolissen is het niet doenlijk om enig advies te geven. De vergelijkingswebsites hebben daar hun werk van gemaakt.

Vraag als cliënt aan uw BATC therapeut haar/zijn AGB zorgverlenerscode (90032715) en vraag via e-mail aan uw zorgverzekeraar of u met uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt bij behandeling door deze BATC Therapeut.
Niet gaan bellen, maar vraag een schriftelijk bewijs vóórdat de behandeling plaatsvindt.

De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed gaan worden naar u.”

AGB zorgverlenerscode Joyce Hogenbirk :  90032715
AGB praktijkcode PRAKTIJK Uit & Thuis   :  90011647