Vergoeding door zorgverzekeraars 2019

Als ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC.

Dit betekent dat consulten bij Praktijk Uit & Thuis door de zorgverzekeraar worden vergoed (met uitzondering van Anderzorg, De Amersfoortse, DSW, HEMA, Interpolis, Just, Pro-Life, VGZ-groep (inclusief iptiQ) en Zorg en Zekerheid) .

Het maximum van (gedeeltelijke) vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald hoe je aanvullend voor alternatieve zorg verzekering bent.

BATC: “Vanwege de enorme verschillen en onduidelijkheden in de meer dan 100 aanvullende zorgpolissen is het voor 2019 niet doenlijk om enig advies te geven. De vergelijkingswebsites hebben daar hun werk van gemaakt. Vraag als cliënt aan uw BATC therapeut haar/zijn AGB zorgverlenerscode en vraag via e-mail aan uw zorgverzekeraar of u met uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt bij behandeling door deze BATC Therapeut. .
Niet gaan bellen, maar vraag een schriftelijk bewijs voordat de behandeling plaatsvindt. De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed gaan worden naar u.”

AGB zorgverlenerscode Joyce Uitentuis: 90032715
AGB praktijkcode PRAKTIJK Uit & Thuis :  90011647

Zie hieronder welke zorgverzekeraars de consulten van Praktijk Uit & Thuis vergoeden in 2019

Declaraties consulten

Er is veel onrust geweest omtrent zorgverzekeraar CZ (en de daarbij behorende zorgverzekeraars OHRA, Just en Nationale Nederlanden). Zoals bekend heeft CZ begin november 2018 iedereen verrast met haar aankondiging 17 beroepsorganisaties niet meer te erkennen.

Dat geldt niet voor de beroepsorganisatie BATC; deze is en blijft wel erkend! Dat betekent dat alle consulten (en dus cliëntfacturen) van therapeuten die bij de BATC aangesloten, ook in 2019 worden vergoed.

Natuurgeneeskunde is geen lijstje behandelvormen maar een holistische behandelvorm. Ter verduidelijking hiervan wordt er vanaf 2019 een bijlage met de cliëntenfactuur meegezonden. Deze is bedoeld ter informatie voor zowel de cliënt als voor de zorgverzekeraar.