Vergoeding door zorgverzekeraars 2019

Als ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC.

Dit betekent dat consulten bij Praktijk Uit & Thuis door een aantal zorgverzekeraars worden vergoed.

Het maximum van (gedeeltelijke) vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald hoe je aanvullend voor alternatieve zorg verzekering bent.

BATC: “Vanwege de enorme verschillen en onduidelijkheden in de meer dan 100 aanvullende zorgpolissen is het voor 2019 niet doenlijk om enig advies te geven. De vergelijkingswebsites hebben daar hun werk van gemaakt.

Vraag als cliënt aan uw BATC therapeut haar/zijn AGB zorgverlenerscode (90032715) en vraag via e-mail aan uw zorgverzekeraar of u met uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt bij behandeling door deze BATC Therapeut.
Niet gaan bellen, maar vraag een schriftelijk bewijs vóórdat de behandeling plaatsvindt.

De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed gaan worden naar u.”

AGB zorgverlenerscode Joyce Uitentuis:  90032715
AGB praktijkcode PRAKTIJK Uit & Thuis :  90011647

 


Declaraties CZ groep

Er is veel onrust geweest omtrent zorgverzekeraar CZ (en de daarbij behorende zorgverzekeraars OHRA, Just, Nationale Nederlanden en de recent overgenomen DeltaLloyd). De beroepsorganisatie BATC is en blijft door CZ wel erkend! Dat betekent dat alle consulten (en dus cliëntfacturen) van therapeuten die bij de BATC zijn aangesloten, ook in 2019 worden vergoed.

Natuurgeneeskunde is geen lijstje behandelvormen maar een holistische behandelvorm. Ter verduidelijking hiervan wordt er vanaf 2019 standaard bij de factuur een bijlage meegezonden. Deze informatie is bedoeld voor zowel de cliënt als voor de zorgverzekeraar.