Holistische visie

Werkwijze

Wat is een holistische visie, behandeling of benadering? Holistisch betekent dat de mens met een klacht wordt behandeld, dus niet alleen de klacht van een mens. Een therapeut met holistische werkwijze kijkt naar de hele mens en niet enkel naar de klacht. De vraag is op welk vlak er disbalans is ontstaan, wat zich uit in jouw klacht.
Hoe breder ik kijk, hoe beter ik jou als cliënt met jouw klacht begrijp en je dus beter kan behandelen. Als ‘BATC complementair Therapeut’ ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en werk ik met de vijf natuurgerichte principes.

Deze vijf principes vormen de basis van onze gezondheid, een gezond immuunsysteem. Een gezond immuunsysteem wordt alleen bereikt door te werken in een vaste volgorde aan de vijf natuurgeneeskundige principes. Echter, behalve volgorde is het voor een sterk en evenwichtig immuunsysteem (en dus gezondheid) van belang dat alle principes voldoende de aandacht krijgen die nodig is, wat per principe en per persoon verschillend kan zijn. ‘

BATC complementair therapeut

BATC: “De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als deze vijf principes zijn doorlopen : energie / prikkeloverdracht / drainage / voeding / psyche.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.”