Holistische visie

Aansluiting beroepsvereniging BATC / werkwijzen

Onder de titel ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ ben ik als therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en werk ik in mijn praktijk met de vijf natuurgerichte principes (energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche / levenskunst).

Deze 5 principes vormen de basis van onze gezondheid, een gezond immuunsysteem. Een gezond immuunsysteem wordt alleen bereikt door te werken in een vaste volgorde aan de 5 natuurgeneeskundige principes. Echter, behalve volgorde is het voor een sterk en evenwichtig immuunsysteem (en dus gezondheid) van belang dat alle principes voldoende de aandacht krijgen die nodig is, wat per principe en per persoon verschillend kan zijn. ‘

BATC: “De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als deze vijf principes zijn doorlopen : energie / prikkeloverdracht / drainage / voeding / psyche.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.”

 

Holistische visie

Wat is een holistische visie, behandeling of benadering? Holistisch betekent dat de mens met een klacht wordt behandeld, dus niet alleen de klacht van een mens. Een therapeut met holistische werkwijze kijkt naar de hele mens en niet enkel naar de klacht.

Hoe je kijkt is een wezenlijk verschil. Hoe breder ik kijk, hoe beter ik jou als cliënt met jouw klacht begrijp en dus beter kan behandelen.

Hoe ik deze 5 natuurgeneeskundige principes toepas in mijn praktijk? Lees hier hoe dat werkt.