Aansluiting beroepsvereniging BATC / werkwijze

Onder de titel ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ ben ik als therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en werk ik in mijn praktijk volgens de vijf natuurgerichte principes.

Vijf natuurgerichte principes
“De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als deze vijf principes zijn doorlopen : energie / prikkeloverdracht / drainage / voeding / psyche.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.”  Lees hier hoe ik dat heb omschreven voor mijn praktijk.

Behandelovereenkomst
Met elke cliënt wordt ten behoeve van de dienstverlening een behandelovereenkomst afgesloten welke als bijlage bij het cliëntendossier wordt gevoegd.

Vergoeding zorgverzekeraars

Met de aansluiting ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ bij de BATC worden consulten bij Praktijk Uit & Thuis door zorgverzekeraars vergoed. De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald door wat je aanvullende verzekering is.

Zie voor meer informatie je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Lees meer

Let op: workshops en andere activiteiten dan consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking.


Privacy verklaring AVG

Voorheen hadden de EU lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door middel van de privacyverklaring. Deze nieuwe Europese privacywet, zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als natuurgeneeskundig therapeut en eigenaar van PRAKTIJK uit & Thuis heb te voldoen.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging BATC van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Zo heb ik te maken met een dossierplicht, bewaartermijn, beroepsgeheim en regels ten aanzien van behandeling van minderjarigen.

Afspraken tussen de praktijk en cliënt worden vastgelegd in een ‘behandelovereenkomst cliënten’ welke bij het cliëntendossier wordt gevoegd. Met het tekenen van deze behandelovereenkomst geef je toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van je behandeling.

Als zzp-er ben ik de enige die toegang heeft tot deze cliëntendossiers.

Deze, en een aantal andere maatregelen om de privacy te waarborgen, heb ik vastgelegd in de ‘Privacyverklaring Algemene Verordering Gegevensbescherming’ van de praktijk.

 

Algemene Voorwaarden Bedrijven 2020

Algemene Voorwaarden PRAKTIJK Uit & Thuis 2019


Vragen?

Neem contact op via e-mail info@praktijkuitenthuis.nl of bel me rechtstreeks op: 06 104 909 31

 

Bedrijfsinformatie

BATC Beroepsvereniging Natuurgeneeskundig Therapeut registratienummer 02459
AGB zorgverlenerscode 90032715
AGB praktijkcode 90011647
Klacht- en tuchtrecht nummer 1612.2050
Belastingdienst BTW identificatienummer NL001993269B26
Kamer van Koophandel Amersfoort 32105715
IBAN ING rekening J. Uitentuis Hogenbirk NL04 INGB 0007 4564 35
Licentie NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage licentienummer 447543
Licentie Triggerpoint Coach op naam van Joyce Uitentuis Hogenbirk
 

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en en geschillen zorg)

Door middel van aansluiting met de beroepsvereniging BATC en de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Balens, voldoet Praktijk Uit & Thuis aan alle door de overheid gestelde voorwaarden van de Wkkgz.

 

CAM Klachtenafhandeling

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en via de BATC nu ook bij de CAM coöperatie, de ‘Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen’. Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire behandelvormen.

Met deze aansluiting kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.
Het reglement behorende bij de Geschillencommissie kan je hier downloaden.

Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de Beroepsvereniging BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt je klacht gemeld bij deze CAM geschillencommissie.

 

Tarieven particulieren

Zie de tarievenlijst voor meer informatie.

We spreken af hoeveel tijd je wilt en waarvoor; een behandeling van je klachten, of alleen massage, of een combinatie.
We overleggen samen wat het beste bij je past en waar je het meeste aan kan hebben.
Alle combinaties zijn mogelijk en je kan altijd op de afspraak zelf nog een andere keuze maken.

Betalen uitsluitend met PIN.

Tarieven bedrijven

De tarieven voor de 20 minuten sessies zijn standaard, en voor werkplekonderzoeken is het in overleg afhankelijk van de opdracht.
Neem gerust contact op voor een opdracht op maat!

Zorgverzekeraar

Meer informatie over het vergoeden van de behandelingen door zorgverzekeraars.