Aansluiting beroepsvereniging BATC

Ik ben onder de titel ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en werk volgens de vijf natuurgerichte principes.

“De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als deze vijf principes zijn doorlopen : energie / prikkeloverdracht / drainage / voeding / psyche.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.”

Met deze BATC aansluiting worden consulten bij Praktijk Uit & Thuis door zorgverzekeraars vergoed.

De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald door wat je aanvullende verzekering is.
Zie voor meer informatie je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Meer informatie over diverse registraties en licenties, en tarieven zie hieronder aan deze pagina.

Vragen? Neem contact op via het contactformulier of bel me rechtstreeks op: 06 104 909 31

Benieuwd hoe de praktijk er uit ziet? Zie ‘Praktijk Uit & Thuis 2017 – kijkje in de praktijk’

 

Bedrijfsinformatie

BATC Beroepsvereniging Natuurgeneeskundig Therapeut registratienummer 02459
AGB zorgverlenerscode 90032715
AGB praktijkcode 90011647
Klacht- en tuchtrechtnummer 1612.2050
Kamer van Koophandel Amersfoort 32105715
Belastingdienst BTW nummer NL.176363890.B01
IBAN ING rekening J. Uitentuis Putten NL04 INGB 0007 4564 35
NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage licentienummer 447543
TouchPro licentienummer 056537
Triggerpoint Coach op naam van Joyce Uitentuis
 

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en en geschillen zorg)

Door middel van aansluiting met de beroepsvereniging BATC en de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Balens, voldoet Praktijk Uit & Thuis aan alle door de overheid gestelde voorwaarden van de Wkkgz.

 

CAM Klachtenafhandeling

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, en via de BATC nu ook bij de CAM coöperatie, de ‘Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen’. Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire behandelvormen.

Met deze aansluiting kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.
Het reglement behorende bij de Geschillencommissie kan je hier downloaden.

Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de Beroepsvereniging BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt je klacht gemeld bij deze CAM geschillencommissie.

 

Tarieven particulieren

In de praktijk koop je tijd en je kiest zelf waarmee je die wilt invullen. Maakt niet uit of je alleen voor therapie komt of graag ook nog massage wilt? Alle combinaties zijn mogelijk.
Betalen uitsluitend met PIN.

Tarieven bedrijven

De tarieven voor de 20 minuten sessies zijn standaard, en voor werkplekonderzoeken is het in overleg afhankelijk van de opdracht.
Neem gerust contact op voor een opdracht op maat!

Zorgverzekeraar

Meer informatie over het vergoeden van de behandelingen door zorgverzekeraars.