Pinnen

 

Het tarief staat voor de tijd dat je in mijn praktijk bent, dus inclusief intake, massage e/o behandeling en afronding van het consult. Tarieven zijn inclusief BTW.

Ik ben als ‘Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met Plato normering’ aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Dit betekent dat consulten bij Praktijk Uit & Thuis door zorgverzekeraars worden vergoed.
De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en wordt mede bepaald hoe je aanvullend verzekering bent.

 

40

30 minuten

 BEHANDELING / MASSAGE


CONTACT

50

45 minuten

 BEHANDELING / MASSAGE


CONTACT

60

60 minuten

 BEHANDELING / MASSAGE


CONTACT

65

75 minuten

 BEHANDELING / MASSAGE


CONTACT

80

90 minuten

 BEHANDELING / MASSAGE


CONTACT

30

elk bedrag vanaf € 30,-

KADOBON


CONTACT

40

30 minuten

 STOELMASSAGE


CONTACT

60

45 - 60 minuten

YOGAMASSAGE


CONTACT

10

Gelijkgestemden Nieuwe Wereld

WORKSHOP


CONTACT

60

Triggerpoint Therapie Zelfbehandeling

WORKSHOP


CONTACT

95

ontspanningsmassage (p.p.)

WORKSHOP


CONTACT
 

Kadobon

Er zijn weer nieuwe kadobonnen voor alle consulten (massages en behandelingen) verkrijgbaar, tegen elk gewenst bedrag. Op de achterzijde kan je zelf de boodschap of wens schrijven voor degene aan wie je de kadobon wilt geven. Leuk om te geven, leuk om te krijgen!

Pinnen

Alleen pinnen

Contante betalingen zijn niet mogelijk. Betalingen alleen met PIN, zowel in de praktijk als op locatie.

 

Massagebon

Massagebon.nl

Deze kan je ook in deze praktijk besteden, mits deze nog geldig is. Neem de massagebon of e-ticket mee naar je afspraak. Een mogelijke restwaarde kan je de volgende keer besteden. De Massagebon is een jaar geldig met ingang van uitgiftedatum. Kijk voor meer informatie op de website van massagebon.nl.

 

Massage

Gebruik handdoeken van de praktijk

Graag zelf twee badlakens meebrengen om warm onder te liggen? Van mij krijg je een schoon laken op de behandeltafel, zo kunnen we de waskosten delen. Gebruik handdoeken van de praktijk is € 5,00.

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden 2018

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen de cliënt en Praktijk Uit & Thuis.

BATC behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee,waarop zij aangesproken kunnen worden.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De overeenkomst wordt op deze website alvast ter inzage gegeven. Aan de cliënt wordt gevraagd deze te ondertekenen vooraf digitaal of bij het eerste consult.