Nieuws

Tijdelijk 30% korting

Nu TIJDELIJK 30% KORTING op de consulten die nog mogelijk zijn.

De korting wordt gegeven zolang deze situatie in onze samenleving bestaat en men daardoor
geen of niet voldoende inkomen kan verwerven.
Bijstand aan zzp-ers wordt nu verleend voor 3 maanden vanaf 1 maart 2020.
Vooralsnog volg ik die lijn, en zal mijn korting derhalve bestaan tot 1 juni a.s.

Korting geldt voor iedereen. Niet alleen voor degenen in onze samenleving die direct getroffen zijn in hun inkomen als gevolg van deze situatie.

Omdat jouw gezondheid niet alleen van belang is voor JOU,
maar voor ONS ALLEN!

Kijk hier voor de tijdelijke tarieven.

 


 

0